فایل کامل{تحقیق در مورد مشارکت معلمين در نظام پيشنهادهاي آموزش و پرورش }

تحقیق در مورد مشارکت معلمين در نظام پيشنهادهاي آموزش و پرورش |1609964|to|تحقیق در مورد مشارکت معلمین در نظام پیشنهادهای آموزش و پرورش ,مشارکت معلمین در نظام پیشنهادهای آموزش و پرورش,دانلود تحقیق در مورد مشارکت معل
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل تحقیق در مورد مشارکت معلمين در نظام پيشنهادهاي آموزش و پرورش را مشاهده می نمایید

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 3 صفحه

قسمتی از متن .doc :

مشارکت معلمين در نظام پيشنهادهاي آموزش و پرورش

مشارکت معلمين

آموزش و پرورش يکي از سازمان هاي خدماتي مي باشد که سال هاي سال است که به تربيت و تعليم کودکان، جوانان و نوجوانان اين مرزو بوم مي پردازد، سازماني که کليه قدرت و دانش خود را از نيروي انساني شاغل به کار در آن تامين مي نمايد. امروزه در سازمان هاي مختلف و شرکت هاي مختلف بحث نيروي انساني و قدرت و ارزشي که نيروي انساني مي تواند فراهم آورد يکي از مباحث داغ مديريت مي باشد، چنانکه شاخه اي از علم مديريت نيز تحت عنوان مديريت منابع انساني[1] در حوزه علم مديريت ايجاد شده و هدف آن نيز پي بردن به زواياي مختلف منابع انساني ( سرمايه هاي انساني) هر سازمان و توانايي و شيوه هاي ارتقاء و افزايش بهره وري منابع انساني است.

منابع انساني در هر سازمان همانند و شايد بتوان گفت بيشتر از منابع مادي و سرمايه اي سازمان داراي ارزش و اهميت مي باشد. چراکه هر سازماني در صورت عدم وجود نيروي انساني متخصص و کارآمد با وجود منابع مادي مختلف و مدرن و نيز بهره گيري از تکنولوژي هاي روز دنيا نمي تواند مسير رشد و ترقي را طي کرده و به حيات خود ادامه دهد.

حال با اين توصيف از منابع اساني و مشخص نمودن جايگاه و اهميت بسزاي آن ها در سازمان هاي مختلف نگاهي هم به آموزش و پرورش به عنوام يکي از سازمان هاي خدماتي و داراي نقش مهم در جامعه مي اندازيم.

آموزش و پرورش سازماني است که قسمت اعظم دارايي هاي آن منابع انساني مي باشد، منابع انساني آموزش و پرورش کسي نيستند جز معلميني که در خط مقدم و در مدارس و کلاس هاي درس به تربيت و تعليم دانش آموران و در نهايت بچه هاي اين مرزو بوم مشغول هستند. افرادي توانا، کاردان و متخصص در حوزه هاي مختلف دانش اعم از علوم پايه و علوم انساني و رشته هاي مهارتي و فني و همچنين آشنا به مسائل مختلف رواني دانش آموزان در سنين و دوره هاي مختلف تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه که اکثريت آن ها افرادي توانا و داراي دانش و تخصص بوده چراکه از محافل دانش گاهي فارغ التحصيل شده و هرکدام در زمينه رشته خود داراي تخصص کافي و صلاحيت لازم براي حضور در آموزش و پرورش مي باشند. به عبارت بهتر مي توان گفت: سازمان آموزش و پرورش، سازماني است سرشار از منابع انساني.

مديريت مشارکتي نيز به عنوان شاخه اي جديد از مديريت به دنبال سهيم کردن منابع انساني به دليل واقف بودن به اهميت و تاثير آن ها و اعتقاد به اينکه نيروي انساني همان موتور به حرکت درآورنده و همچنين سيستم افزايش کارايي و بهره وري سازمان در برنامه ريزي، اداره و هدايت برنامه هاي مديريتي و نهايتاً سازمان مي باشد.

يکي از سازمان ها و نهادهايي که مستعد و مهياي اجراي مديريت مشارکتي به عنوان يک سبک يا شيوه جديد مديريتي مي باشد سازمان آموزش و پرورش است زيرا همانگونه که گفتيم مديريت مشارکتي به دنبال افزايش مشارکت نيروي انساني در فرآيندهاي مديريتي و اداره سازمان مي باشد و در صدد افزايش ورود عقايد و ديدگاه هاي نيروي انساني در برنامه ريزي ها و فعاليت هاي سازمان به دليل اينکه خود نيروي انساني عاملان برنامه هاي سازمان و اجرا کنندگان آن ها مي باشند، بوده و در صورت همنوا بودن و داشتن مشارکت در تصميم گيري ها خود به خود اجرايي نمودن و به عمل در آوردن تصميمات، برنامه ها و فعاليت هاي سازمان آسان شده و درجه مقاومت ها کاهش مي يابد.

سازمان آموزش و پرورش يکي از سازمان هاي داراي بيشترين نيروي انساني بوده که اجرا کننده برنامه ها، تصميم گيري ها و فعاليت هاي اين سازمان مي باشند. حال ضرورت و اهميت به کارگيري مديريت مشارکتي و ترغيب و به مشارکت طلبيدن کارکنان آموزش و پرورش يا همان معلمان خط مقدم در مدارس و کلاس هاي درس برهمگي روشن مي شود. از سويي با توجه به گستردگي آموزش و پرورش از نظر نيروي انساني و همچنين گستردگي جغرافيايي که اين دو خود باعث ايجاد تنوع فرهنگي گرديده و از سوي ديگر وجود يک ساختار و سيستم متمرکز آموزشي در کشور خود گواهي بر اجراي مديريت مشارکتي در آموزش و پرورش مي باشد و ضرورت مشارکت در تصميم گيري ها و برنامه ريزي هاي آموزشي را بر هرکسي عيان مي دارد چرا که گستردگي جغرافيايي و تفاوت هاي فرهنگي موجود در کشور نيازمند برنامه ريزي ها و تصميم گيري هاي متفاوتي مي باشد که اين هم خود با مشارکت معلمين در نقاط مختلف کشور و در سازمان ها و ادارات مختلف آموزش و پرورش کشورمان مي تواند عملي شده و معلمين با مشارکت خود بتوانند با ارائه پيشنهادها، ايده ها و راهکارهاي سازنده خود موانع مختلف فراروي آموزش و پرورش متمرکز را برداشته و با مشارکت خود قوانين و برنامه هاي متمرکز را قابل اجرا براي حوزه هاي مختلف جغرافيايي و فرهنگي خويش نمايند.

مشارکت معلمين در آموزش و پرورش مي تواند در موارد و حوزه هاي زير صورت پذيرد:

- روش هاي نوين ياددهي – يادگيري

- بهبود فرآيندهاي فراگيري دانش آموزان

- کاهش افت تحصيلي

- گروه هاي آموزشي

- شيوه هاي ارزشيابي از برنامه هاي و محتواي آموزشي

- ايجاد ارتباط بيشتر برنامه هاي آموزشي با آينده شغلي دانش آموزان

- به کارگيري يافته هاي علوم تربيتي و روان شناسي در امر بهبود روش هاي آموزش

- محتواي کتب درسي

- بهبود فرآيندهاي ارزش يابي در آموزش و پرورش

- انطباق نظام آموزشي کشور با نيازهاي جامعه

- بهبود مهارت هاي فني مديريتي و انساني

- راهکارهاي حداکثر استفاده از انرژي گرمايشي در مناطق سردسير

- راهکارهاي حداکثر استفاده از انرژي سرمايشي در مناطق گردسير

- بهبود روش هاي سنجش و ارزشيابي تحصيلي

- تقويت فعاليت هاي مشاوره اي در مدارس

- استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانش آموزان

- تقويت روحيه پژوهش و مطالعه و کتابخواني در دانش آموزان

- استفاده بهتر از منابع موجود آموزشي(نيروي انساني، فضاي آموزشي، تجهيزات و ...)

- زيبا سازي فضا هاي آموزشي

- استفاده بهينه از فضاهاي آموزشي

- ايجاد فرصت هاي آموزشي برابر براي کليه افراد واجب التعليم

- افزايش کارايي کارکنان واحدهاي آموزشي و امنيت

- ارتقاي سطح ايمني و بهداشت کار مدارس و ادارات آموزش و پرورش

- ارتقاي سطح توانمندي آموزش معلمان

- استاندارد سازي و ارتقاء کيفيت ساعات ورزش دانش آموزان در مدارس

- نياز سنجي هاي آموزشي به منظور برگزاري دوره هاي کوتاه يا بلند مدت براي معلمان و کارکنان

- روش هاي بهينه جذب و انتخاب افراد شايسته در نظام تعليم و تربيت کشور

- بهبود روش هاي ارزشيابي عملکرد کارکنان و مديران

- کاهش هزينه ها در اثر استفاده بهينه از نيروي انساني

- شناسايي رفرنس ها و منابع جديد

- بهبود کيفيت مسابقات علمي و فرهنگي، هنري، ورزشي

- پيشگيري بيماري ها و آسيب هاي اجتماعي

- بهبود روابط متقابل خانواده، مدرسه، اجتماع

- استفاده بهينه از تعطيلات تابستاني جهت افزايش استعدادهاي دانش آموزان در سال تحصيلي


مطالب دیگر:
📜تحقیق موانع تکوین دولت مدرن در خارج از جهان غرب📜تحقیق مقررات مربوط به بودجه📜تحقیق مفاهیم اولیه حسابداری📜تحقیق مفاهیم اولیه حسابداری صنعتی📜تحقیق مفاسد مالي📜تحقیق پولشويي و مفهوم آن📜محاسبات، مقياس و اندازه گيري در حسابداری📜تحقیق درباره مالیات📜تحقیق مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی📜تحقیق مالیات📜تحقیق مالیات بردرآمد املاک📜تحقیق ماليات بر املاك📜لیست قیمت سهام 10 شرکت فعال در صنایع خودرو سازی📜جدیدترین طرح توجیهی تولید قطعات کمربند پژو 405 زبانه و پایه پلاستیکی، زبانه اصلی و لچ بالا و ...📜موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران بحث مشروطیت تا جمهوری اسلامی📜تحقیق مفهوم شاخص سهام📜موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران سیر تحولات نظری و تاریخی📜تحقیق سود هر سهم چالش های محاسبه و فرصت های بهبود📜موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران بحث نظریه های دولت📜موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران هماهنگ سازی📜موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران دولت مدرن📜تحقیق اصول کنترل کيفيت جامع یا دمينگ📜تحقیق نحوه چگونگی تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي در واحدهاي تجاري📜تحقیق نرخ بهره📜تحقیق نرخهاى مبادله ارز و نظام پولى بين‏ المللى